Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wd więcej

PL/ EN

0
0
0
0

zrealizowanych w Polsce projektów

0
0
0
0

lat historii

0
0
0
0

zatrudnionych w Polsce specjalistów

ECORYS W LICZBACH