Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Badania, analizy i doradztwo

Opracowujemy obiektywne i rzetelne analizy, które stanowią podstawę dobrych decyzji. W pracy wykorzystujemy paletę technik badawczych i analitycznych oraz ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie grupy ECORYS. Doradzamy w zakresie strategii przedsiębiorstw, pozyskiwania inwestorów, komunikacji, pozyskiwania i rozliczania dofinansowania krajowego, unijnego i międzynarodowego oraz opracowywania analiz technicznych, finansowo-ekonomicznych, biznesplanów i dokumentacji środowiskowych.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w Województwie Dolnośląskim

 2. 2

  Klient:

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 3. 3

  Cel:

  analiza stanu i prognoza kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych (IP) w województwie dolnośląskim; badanie stanu współpracy instytucji z władzami samorządowymi

 1. 4

  Efekty:

  • mapa Instytucji Proinnowacyjnych

  • 3 seminaria konsultacyjne

  • model współpracy władz samorządowych z instytucjami proinnowacyjnymi

  • rekomendacje działań dla Zarządu Województwa

  • 28 instytucji proinnowacyjnych wzięło udział w badaniu

Nasze usługi:

 • badania ilościowe
  • Wywiady telefoniczne
  • Wywiady bezpośrednie
  • Ankiety internetowe
  • Ankiety audytorialne
 • badania jakościowe
  • Wywiady pogłębione
  • Zogniskowane wywiady grupowe
  • Diady i triady
 • strategie
  • Pozyskiwania inwestorów
  • Przedsiębiorstw
  • Komunikacji i marketingu
 • doradztwo
  • Rozliczanie i pozyskiwanie funduszy
  • Dofinansowania krajowego
  • Funduszy Unii Europejskiej
  • Środków międzynarodowych
 • analizy
  • Analizy porównawcze
  • Analizy finansowo-ekonomiczne
  • Biznesplany
  • Analizy techniczne
  • Dokumentacje środowiskowe
 • diagnozy i badania
  • Rynków
  • Przedsiębiorstw i instytucji
  • Instrumentów rynku pracy
  • Sektora edukacji
  • Prognozy społeczno-gospodarcze