The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment & the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Klient: 

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli

Ecorys Polska, działający w konsorcjum z włoską firmą JCP Consulting, jest operatorem funduszy EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment oraz EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation na lata 2017-2024.

Do nadrzędnych celów obydwu funduszy należy wspieranie przedsięwzięć odpowiadających na aktualne wyzwania w krajach europejskich poprzez rozszerzanie międzynarodowej współpracy, pogłębianie ponadnarodowego dialogu oraz zmniejszanie ekonomicznych i społecznych nierówności na terenie Europy.

Fundusze wdrażane będą poprzez realizację międzynarodowych projektów z udziałem podmiotów z piętnastu państw-beneficjentów Funduszy Norweskich i EOG, państw-darczyńców – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – oraz wybranych państw trzecich. Obszary tematyczne oraz szczegółowe wytyczne określone zostaną w otwartych naborach wniosków o dofinansowanie, zaś same projekty będą mogły być realizowane najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Ecorys Polska jest odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie funduszami, a także komunikację programu i finansowanych projektów w przestrzeni europejskiej.

Szczegółowe informacje: http://eeagrants.org.