Inwestycje sektora MŚP pod lupą EFL

Klient: 

Europejski Fundusz Leasingowy
W 2016 roku Ecorys Polska opracował koncepcję, treść oraz projekt graficzny kolejnego raportu z cyklu "Pod lupą" Europejskiego Funduszu Leasingowego, kierującego się ku zagadnieniom związanym z inwestycjami małych i średnich firm na przestrzeni ostatniego ćwierczwiecza.
 
Oparta na przeprowadzonych przez nas badaniach, w sposób agregujący dane z wielu obszarów, w szerszym kontekście, a przede wszystkim w formie atrakcyjnej dla czytelnika, publikacja to próba odpowiedzi na pytanie o to, czy MŚP inwestują, jak i w co, z jaką motywacją, a także jak portret inwestującej firmy zmieniał się na przestrzeni 25 lat.
 
Na potrzeby raportu przygotowaliśmy również segmentację wyłaniającą portret psychograficzny przedsiębiorcy skłonnego do inwestowania i/lub wykazującego wobec nich dystans. Opracowanie badań, również graficzne, zostało wzbogacone o dostępne dane dotyczące źródeł inwestycji, motywacji i barier, na jakie natrafiają przedsiębiorcy, w możliwe szerokim kontekście procesów związanych z rozwojem polskiej gospodarki i zachodzącymi przemianami społecznymi.
 
Publikacja ukazuje także deficyty, perspektywy i rolę, jaką w sytuacji wygaszania źródeł pomocy publicznej po roku 2020 odegrać mogą nowoczesne instytucje finansowe – jak EFL SA.
 

Załączniki: