Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

Klient: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Wspólnie z firmą Atmoterm S.A. – jednym z największych wykonawców opracowań w dziedzinie ochrony środowiska – stworzyliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025. Projekt znany szerzej jako SUMPSustainable Urban Mobility Plan – stanowi narzędzie planistyczne, obejmujące szerokie spektrum dziedzin, z którego kraje Unii Europejskiej, w różnym zakresie, korzystają chętnie już od kilku lat. W roku 2013 wskazano je w Pakiecie Mobilności Miejskiej przyjętym przez Komisję Europejską, wpisuje się ono również w jeden z głównych wątków tematycznych określonych w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 – „Transport i Mobilność Miejska”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  • Prace przygotowawcze oraz opracowanie koncepcji realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
  • Badania ankietowe i pomiary w celu pozyskania brakujących danych i informacji koniecznych do opracowania PZMM
  • Opracowanie projektu dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem przyjętych rozwiązań
  • Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025
  • Sporządzenie ostatecznej wersji dokumentu pn. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025