Prognozy strategiczne z obszaru pomocy dzieciom w Europie Środkowo-Wschodniej

Klient: 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

W partnerstwie z koalicją pozarządowych organizacji chroniących prawa dziecka z obszaru Morza Czarnego – ChildPact, na zlecenie UNICEF, realizujemy dwuletni kontrakt, którego celem jest dostarczanie analiz społecznych, politycznych, ekonomicznych, technologicznych oraz kulturowych tendencji dotyczących praw dziecka w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania w ramach kontraktu obejmują dwadzieścia dwa kraje z tego regionu. 

Eksperci zaangażowani w przedsięwzięcie analizują ogólne tendencje, zagrożenia, ryzyka oraz szanse na globalnym, regionalnym i krajowym poziomie, dotyczące w szczególności promowania, ochrony i przestrzegania praw dziecka w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w jej podregionach – na Zachodnich Bałkanach, na Kaukazie i w Azji Środkowej.

Projekt umożliwia rozpowszechnianie informacji oraz inicjowanie publicznych dyskusji na temat panujących tendencji, ryzyk i szans w zakresie praw dziecka przez specjalistów UNICEF oraz wśród polityków i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w regionie.

Dodatkowo – współpracujący z nami eksperci dostarczają rekomendacji w obszarze strategicznej priorytetyzacji oraz zarządzania ryzykiem w strategiach programów UNICEF.