QMP – wołowina zawsze dobra

Klient: 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

„QMP – wołowina zawsze dobra” to trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna realizowana na rynku polskim w latach 2012-2015 przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Organizacja ta pomaga między innymi w tworzeniu grup producenckich, prowadzi doradztwo i szkolenia, promuje ekologiczny chów bydła i produkcję wołowiny wysokiej jakości.

Przeprowadzona przez nas wielokanałowa kampania skierowana była do trzech grup docelowych: konsumentów, restauratorów i dystrybutorów oraz opiniotwórców (media i eksperci). Poprzez wszystkie swoje działania w ramach programu przybliżaliśmy odbiorcom system QMP (Quality Meat Program) – pierwszy krajowy system jakości mięsa wołowego.

Głównym celem kampanii było upowszechnienie wiedzy na temat QMP oraz zalet wołowiny produkowanej zgodnie z tym systemem bezpośrednio w miejscu dokonywania wyboru rodzaju kupowanego mięsa, budowanie pozytywnej percepcji mięsa wołowego QMP poprzez formę akcji informacyjnych – udostępnianie materiałów informacyjnych i działalność doradczą, a także bezpośrednia zachęta do zakupu wołowiny QMP i składania powtórnych zamówień.

W ramach kampanii zrealizowane zostały następujące działania:

 • organizacja i obsługa ogólnopolskich konferencji  i briefingów
 • organizacja i obsługa stoiska na warszawskich Targach Śniadaniowych
 • organizacja akcji degustacyjnych i informacyjnych w sieciach sprzedaży
 • organizacja warsztatów kulinarnych
 • kampania banerowa w Internecie
 • kampania ambientowa w przestrzeni miejskiej
 • kampania promocyjna w komunikacji miejskiej
 • przygotowanie i publikacja cyklu artykułów sponsorowanych
 • opracowanie i druk wydawnictwa „Wielka Księga Wołowiny”
 • szkolenia dla przedstawicieli HoReCa
 • obsługa fanpage’a na Facebooku