Support to Institution Building Activities (SIBA)

Klient: 

Delegacja Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Na zlecenie Delegacji Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie – wraz z lokalnym partnerem, Azerbaijan Risk Professionals Association – zrealizowaliśmy projekt, którego głównym celem była pomoc rządowi Azerbejdżanu w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Umowy o Partnerstwie i Współpracy (Partnership and Cooperation Agreement), planu Działania w Ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP Action Plan) oraz Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership). Przedsięwzięcie trwało od maja 2014 roku do kwietnia 2017 roku.

W ramach zamówienia wspieraliśmy rząd Azerbejdżanu w skutecznym opracowaniu, wdrożeniu i podnoszeniu świadomości na temat działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego finansowanego przez Unię Europejską (szczególnie Twinning / TAIEX / SIGMA / CIB, dotacji).

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  • budowanie zdolności instytucjonalnej Biura Administracji Projektu (Programme Administration Office), ministerstw i innych instytucji publicznych, aby mogły one niezależnie zarządzać instrumentami Twinning, TAIEX i SIGMA
  • wsparcie Biura w identyfikacji i przygotowaniu projektów: identyfikacja działań w zakresie budowania zdolności instytucjonalnej, aby zapewnić odpowiednie możliwości interwencji;
  • wsparcie Biura w monitorowaniu i ocenie toczących się działań z zakresu budowy zdolności instytucjonalnej
  • wsparcie Biura w zwiększaniu widoczności działań budowy zdolności instytucjonalnej w Azerbejdżanie
  • wsparcie nadzoru nad działaniami z zakresu budowy zdolności instytucjonalnej