Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Ewaluacja

Opracowujemy niezależne opinie, które pozwalają na ocenę prawidłowości, adekwatności i efektywności podjętych działań i zastosowanie skutecznych środków naprawczych w przypadku zdiagnozowania problemów. Specjalizujemy się w ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych i unijnych na każdym etapie realizacji. Przygotowujemy ewaluacje ex-ante, on-going, mid-term oraz ex-post.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  2014-2020 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Evaluation Study for Nine Polish Regions – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich

 2. 2

  Klient:

  Europejski Bank Inwestycyjny

 3. 3

  Cel:

  wspieranie polskich Instytucji Zarządzających w określaniu strategii inwestycyjnych i planów działania w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach wsparcia rozwoju miast i rewitalizacji w latach 2014-2020; w perspektywie dotychczasowej alokacji programu JESSICA w Polsce 256 mln EUR

 1. 4

  Efekty:

  • ocena popytu na instrumenty finansowe ("FIS") w celu wspierania polityki miejskiej i terytorialnej w okresie programowania 2014-2020 oraz potencjalnych projektów miejskich

  • ocena instrumentów finansowych pod kątem przyśpieszenia inwestycji w zrównoważone projekty rozwoju obszarów miejskich

  • ocena możliwości łączenia instrumentów finansowych dla projektów rozwoju obszarów miejskich oraz innych form wsparcia finansowego (w tym EFS i EFRR), w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ("ITI") i działań wspierających rozwój kierowany przez lokalną społeczność ("CLLD")

Nasze usługi:

 • ewaluacja etapami
  • Ex-ante
  • On-going
  • Mid-term
  • Ex-post
 • projekty publiczne i unijne
  • Ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków publicznych
  • Projektów unijnych
  • Programów Unii Europejskiej
 • dobór metod badawczych
  • Indywidualnie dobrana metodologia badawcza
 • analizy eksperckie
  • Programów
  • Branż
  • Rynków
 • diagnoza i ocena adekwatności działań
  • Ocena adekwatności
  • Rekomendacje
 • wsparcie merytoryczne
  • Działań ewaluacyjnych przeprowadzanych w firmach
  • Wsparcie eksperckie