Nasza firma

W Polsce Ecorys obecny jest od 1997 roku, a od 2000 roku prowadzi działalność jako Ecorys Polska Sp. z o.o. Jesteśmy firmą opartą na wiedzy – filarem naszych działań jest profesjonalizm i wysoka jakość usług, zaś podstawą naszej struktury organizacyjnej są specjalistyczne zespoły, które, współpracując ze sobą, pozwalają na zaoferowanie Klientom szerokiego wachlarza usług.

Doradzamy między innymi w przygotowaniach instrumentów rozwoju regionów, miast  i gmin, opracowaniu programów angażujących środki przedakcesyjne i fundusze strukturalne Unii Europejskiej w Polsce, krajach członkowskich i aspirujących do członkostwa w Unii. Ecorys wspomaga również instytucje wdrażające formułę partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce czy koordynujące politykę innowacyjności.

Ecorys w Polsce, jako jeden z nielicznych oddziałów firmy macierzystej, prowadzi także doradztwo komunikacyjne na rzecz podmiotów trzech sektorów, specjalizując się w audytach procesów komunikacyjnych, strategiach komunikacji, projektowaniu i realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych, a także w edycjach firmowych off- i online.