Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Klienci

logo PARP
logo MJWPR
logo WUP w Rzeszowie
logo Miasto Stołeczne Warszawa
logo Urząd Miasta Łodzi
logo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
logo POT
logo Komisja Europejska
logo IBE
logo Polska Federaja Hodowców Bydła
logo Urząd Marszałkowski Warmii i Mazur
logo Polska Izba Mleka
logo Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Miasto Poznań
Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
logo Hewelianum
MEN
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Urząd Miasta Toruń
logo Bank Światowy
Europejski Bank Inwestycyjny-logo
CFCU Central Finance and Contracting Unit
Ministerstwo Gospodarki
logo CRZL
logo Komenda Główna OHP
 ORE logo
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Krajowe Centrum Do Spraw AIDS
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-Pomorskiego
 Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział Podkarpacki
Zarząd Dróg wojewódzkich w Poznaniu