Aktualności

ECORYS Polska is looking for a LEAD CONSULTANT in Communications Division

For Communications Division we are looking for a LEAD CONSULTANT (full time position based in Warsaw więcej

PL/ EN

Publikacje

Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Najnowszy raport EFL SA, kontynuujący 6-letnią tradycję, w tegorocznej edycji kieruje się ku inwestycjom, czyniąc to w potrójnym ujęciu: historycznym, opisowym (dzisiejszym) i wybiegającym w przyszłość. Oparty m.in. na badaniach przedsiębiorców, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, jej źródła finansowe, bariery i perspektywy. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach zleconych przez EFL SA niezależnemu podmiotowi badawczemu (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z inwestycjami w gospodarce. Dzięki formule wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, które wzbogacają ilościową część badania, raport ukazuje wielostronny portret przedsiębiorcy, który inwestuje (wciąż za mało na tle Europy) lub wykazuje wobec nich dystans. 

pdf
Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy – 2015 rok

Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy – 2015 rok

 

Raport stanowi materiał obrazujący potencjał oraz szeroko rozumiane korzyści wynikające z rozwoju sektora animacji, w kontekście branży kreatywnej, w Polsce zarówno na poziomie mikro – dla firm działających w tej branży oraz sektorów powiązanych, dla potencjalnych inwestorów, jak i na poziomie makro – dla kraju. Tłem dla oceny sytuacji w sektorze animacji w Polsce była analiza wybranych międzynarodowych rynków branżowych: rynku animacji (filmu animowanego) w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Niemczech i w Czechach. Głównym celem badania była ocena potencjału ekonomicznego, technologicznego oraz perspektyw rozwoju – w kontekście konkurencyjności międzynarodowej – polskiego sektora animacji i VFX, także w odniesieniu do sektorów powiązanych.

Publikacja dostępna jest w wersji pełnej oraz skróconej. 

pdfpdf
Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu PROM. Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.

pdfsvf