Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Publikacje

Raport Roczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Raport Roczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przygotowany przez Ecorys Polska raport zawiera informacje o najważniejszych działaniach, jakie NCBR podejmował w roku 2016, zarówno w formie zwięzłego kalendarium, jak i detalicznego opisu konkursów i projektów prowadzonych na rzecz beneficjentów. W edycji nie zabrakło infografik przybliżających finansowy wymiar działań Centrum, a także prezentujących mapę dotacji z uwzględnieniem ich wartości, lokalizacji, typu beneficjenta, a także stadium zaawansowania projektowego. Siedem projektów dofinansowania zostało przedstawionych w formie ilustrowanej, bardziej rozbudowanej narracji, stanowiącej studium przypadku i jednocześnie kompendium dobrych praktyk.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Jest Instytucją pośredniczącą w programach operacyjnych UE „Inteligentny Rozwój” oraz „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Warszawa 2017

pdf
Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Najnowszy raport EFL SA, kontynuujący 6-letnią tradycję, w tegorocznej edycji kieruje się ku inwestycjom, czyniąc to w potrójnym ujęciu: historycznym, opisowym (dzisiejszym) i wybiegającym w przyszłość. Oparty m.in. na badaniach przedsiębiorców, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, jej źródła finansowe, bariery i perspektywy. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach zleconych przez EFL SA niezależnemu podmiotowi badawczemu (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z inwestycjami w gospodarce. Dzięki formule wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, które wzbogacają ilościową część badania, raport ukazuje wielostronny portret przedsiębiorcy, który inwestuje (wciąż za mało na tle Europy) lub wykazuje wobec nich dystans. 

pdf
Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy – 2015 rok

Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy – 2015 rok

 

Raport stanowi materiał obrazujący potencjał oraz szeroko rozumiane korzyści wynikające z rozwoju sektora animacji, w kontekście branży kreatywnej, w Polsce zarówno na poziomie mikro – dla firm działających w tej branży oraz sektorów powiązanych, dla potencjalnych inwestorów, jak i na poziomie makro – dla kraju. Tłem dla oceny sytuacji w sektorze animacji w Polsce była analiza wybranych międzynarodowych rynków branżowych: rynku animacji (filmu animowanego) w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Niemczech i w Czechach. Głównym celem badania była ocena potencjału ekonomicznego, technologicznego oraz perspektyw rozwoju – w kontekście konkurencyjności międzynarodowej – polskiego sektora animacji i VFX, także w odniesieniu do sektorów powiązanych.

Publikacja dostępna jest w wersji pełnej oraz skróconej. 

pdfpdf