Akcja Inkubacja: zasady współpracy na etapie testowania innowacji społecznych

Przez najbliższe miesiące Innowatorzy społeczni będą testowali swoje pomysły w ramach projektu „Akcji Inkubacja”. Testowanie pomysłów będzie realizowane zgodnie z zatwierdzonymi specyfikacjami i ustalonymi budżetami między Innowatorami z Inkubatorem.

Monitoring postępów w realizacji zaplanowanych działań, osiąganych rezultatów oraz stopnia wykorzystania środków weryfikowany będzie raportem cząstkowym i końcowym, który Innowatorzy społeczni opracowują na zasadach wynikających z zawartych umów o powierzenie grantu.

Oprócz bieżącej współpracy z Opiekunem projektu, Innowatorom społecznym oferujemy: 

Terminy raportowania, opis obowiązków oraz wzory niezbędnych formularzy, dokumentów i oświadczeń wysłane zostały Innowatorom społecznym w komunikacji mailowej.

O nadchodzących wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronie projektowej: www.akcjainkubacja.pl