Analiza wykorzystania środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: Horyzont 2020

Ecorys Polska realizuje badanie, którego głównym celem jest analiza aktualnego wykorzystania środków dostępnych w wybranych programach horyzontalnych, wskazanie uwarunkowań i przyczyn zastanej sytuacji oraz zaproponowanie i zaadresowanie optymalnych rozwiązań skutkujących zniwelowaniem niekorzystnych trendów tam, gdzie one występują.

Efektem realizacji projektu będzie zestaw rekomendacji, mających zapewnić lepszą koordynację pomiędzy programami finansowanymi ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz programami horyzontalnymi poprzez wykorzystanie wypracowanych modeli i rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych.