marzec 2017

1 year 10 miesiące temu
Ecorys Poland has been awarded a contract for implementation of USAID-funded project – Reform Communications Program in Ukraine. The project aims at increasing awareness of Ukrainian citizens of several reform initiatives underway in Ukraine. Within the project, Ecorys together with a partner –...
1 year 10 miesiące temu
Nasza firma trafiła do oficjalnego Rejestru Doradców Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w ramach programu „Green Economy Transition” (GET). “Green Economy Transition” to projekt, dający Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju  możliwość udzielenia jego klientom pomocy w obszarze efektywności...
1 year 10 miesiące temu
Ecorys Polska zakończył zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego badania pn. „Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”. Projekt realizowano od września 2016 do stycznia 2017 roku, a jego głównym...