sierpień 2017

1 year 6 miesiące temu
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzimy badanie, którego głównym celem jest dokonanie oceny oraz ewentualnej weryfikacji sposobu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020.   Dodatkowym rezultatem ewaluacji będzie...
1 year 6 miesiące temu
The deadline for applications for the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment has passed on 1 August 2017.   We are pleased to announce that we have received 303 Concept Notes involving 2005 entities participating as lead, beneficiary or expertise partners – detailed statistics are...
1 year 7 miesiące temu
Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przygotowaliśmy Raport Roczny, zawierający informacje o najważniejszych działaniach, jakie NCBR podejmował w 2016 roku.   Do zadań Ecorysu należało opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego Raportu i przygotowanie publikacji w dwóch...
1 year 7 miesiące temu
Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzimy badanie ewaluacyjne kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Głównym powodem do realizacji ewaluacji jest potrzeba pogłębionej analizy trafności i użyteczności przyjętych rozwiązań w zakresie...
1 year 7 miesiące temu
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zidentyfikujemy potencjał mazowieckich klastrów i opracujemy założenia programu animacji tychże. Głównym celem realizowanego przez Ecorys Polska projektu jest rozwój funkcjonujących na Mazowszu klastrów, który umożliwić ma program ich...