Ewaluacja wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020"

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzimy badanie, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy na potrzeby skutecznego prowadzenia procesów monitoringu oraz ewaluacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL 2013-2020” –  dokonania oceny jakościowej i ilościowej poziomu rozwoju innowacji w województwie śląskim oraz budowy ekosystemu w tym zakresie.

Przedmiotem ewaluacji są wskaźniki monitoringu wizji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”, czyli pięć wskaźników horyzontalnych (WH) oraz jedenaście wskaźników realizacji kamieni milowych Strategii (KM).

Projekt potrwa do końca bieżącego roku.