Pierwszy odczyt „Barometru EFL” w 2018 roku

EFL SA opublikował pierwszy tegoroczny odczyt "Barometru EFL", czyli syntetycznego wskaźnika informującego o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).

Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys Polska, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. 

Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 1-9 lutego bieżącego roku - zachęcamy do lektury tekstu omawiającego jego rezultaty