Strategia promocyjna dla Kachetii i Imeretii w Gruzji

Ecorys Polska realizuje projekt pn. “Tourism Marketing, Promotion, Online Coverage and Destination Management for Kakheti and Imereti Regions in Georgia”, będący częścią wielomilionowego wsparcia Banku Światowego dla rozwoju gospodarczego Gruzji, udzielanego w ramach Projektów Rozwoju Regionalnego (Regional Development Projects).

Bank Światowy aktywnie współpracuje z rządem gruzińskim na rzecz zwiększonego wkładu turystyki w lokalną gospodarkę, poprzez projekty rozwoju regionalnego (RDP), z których pierwsze dwa mają na celu rozwój turystyki w regionie Kachetii (RDP I) i regionie Imeretii (RDP II).

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele:

  1. opracowanie ogólnej strategii marketingowej, kreowania marki i promocji, oraz planu działania dla Gruzji;
  2. zgodnie z powyższą strategią dla Gruzji oraz w oparciu o istniejący strategiczny i operacyjny plan marketingowy dla Imeretii: opracowanie strategii kreowania marki dla regionu, która określi tożsamość marki, wizerunek i pozycję regionu;
  3. zgodnie z powyższą strategią dla Gruzji: opracowanie strategii marketingowej i promocyjnej oraz odpowiedniego planu działania dla Kachetii;
  4. poprawa konkurencyjności turystycznej, pozycjonowania rynku i świadomości marki Kachetii poprzez uaktualnienie witryny (kakheti.travel) i przekształcenie jej w światowej klasy interaktywny portal; utworzenie podobnego portalu dla Imeretii;
  5. wsparcie rozwoju biur zarządzania kierunkami turystycznymi (Destination Management Offices; DMO) w Kachetii i Imeretii; zdefiniowanie wszystkich istotnych obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania tych biur;
  6. wsparcie online bieżących i planowanych działań GNTA (Georgian National Tourism Authority) związanych z podnoszeniem świadomości na temat kierunków turystycznych w Gruzji, w tym regionów Kachetii i Imeretii.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z polską fundacją Best Place – Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc oraz z agencją Policy and Management Consulting Group z Gruzji. Projekt potrwa do października 2018 roku.