Archiwum aktualności

8 miesiące 1 tydzień temu
Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment it is necessary to postpone the announcement of the final result of the assessment of the concept notes. The call for full proposals will be announced in the shortest...
8 miesiące 2 tygodnie temu
Ecorys Polska został członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, zajmującym się reprezentacją interesów pracodawców konsultingu w Polsce i Unii Europejskiej.   Polski Związek Pracodawców Konsultingu należy Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej,...
8 miesiące 3 tygodnie temu
More than 300 project ideas on how to get young people into the labour market were submitted by the deadline for applications to the new EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The Fund established by Iceland, Liechtenstein and Norway finances projects that help young people in Europe find...
8 miesiące 4 tygodnie temu
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzimy badanie, którego głównym celem jest dokonanie oceny oraz ewentualnej weryfikacji sposobu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020.   Dodatkowym rezultatem ewaluacji będzie...
9 miesiące 6 dni temu
The deadline for applications for the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment has passed on 1 August 2017.   We are pleased to announce that we have received 303 Concept Notes involving 2005 entities participating as lead, beneficiary or expertise partners – detailed statistics are...
9 miesiące 1 tydzień temu
Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przygotowaliśmy Raport Roczny, zawierający informacje o najważniejszych działaniach, jakie NCBR podejmował w 2016 roku.   Do zadań Ecorysu należało opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego Raportu i przygotowanie publikacji w dwóch...
9 miesiące 2 tygodnie temu
Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzimy badanie ewaluacyjne kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Głównym powodem do realizacji ewaluacji jest potrzeba pogłębionej analizy trafności i użyteczności przyjętych rozwiązań w zakresie...
9 miesiące 3 tygodnie temu
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zidentyfikujemy potencjał mazowieckich klastrów i opracujemy założenia programu animacji tychże. Głównym celem realizowanego przez Ecorys Polska projektu jest rozwój funkcjonujących na Mazowszu klastrów, który umożliwić ma program ich...
10 miesiące 4 dni temu
Ecorys Polska wykona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ewaluację, której głównym celem będzie ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...
10 miesiące 1 tydzień temu
W ramach projektu realizowanego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych prowadzimy badania w dziewięciu podmiotach przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – rezultatem naszych działań będzie pozyskanie wiedzy na temat dotychczasowego...

Pages