CONSULTANT w dziale Programme and Project Management (Warszawa)

Poszukujemy kandydatów na stanowisko CONSULTANT w dziale Programme and Project Management (Warszawa) do realizacji projektów współfinansowanych z EFS. 

Szukamy osoby, która:

 • posiada wyższe wykształcenie – preferowane kierunki społeczne
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania/rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • zna specyfikę realizacji projektów współfinansowanych dotacjami UE
 • płynnie posługuje się językiem angielskim (preferowany poziom C1)

Preferowane będzie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika projektów z zakresu wsparcia na rynku pracy.

Od kandydatów wymagamy umiejętności samodzielnego tworzenia wniosków o dofinasowanie projektów z POWER i umiejętności związanych z prowadzeniem zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności. Jeśli znasz generator SOWA i system SL2014, szybko się uczysz i dobrze zarządzasz czasem pracy, dołącz do naszego zespołu.

Do Twojego zakresu obowiązków należeć będą działania związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z EFS, w szczególności:

 • przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz wniosków o płatność,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów,
 • prowadzenie postępowań ofertowych zgodnie z wytycznymi POWER,
 • obsługa SL2014,
 • monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów,

oraz przygotowywanie wniosków o dofinasowanie.

W ramach stanowiska oferujemy:

 • uczestnictwo w interesujących projektach
 • pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji
 • umowę o pracę i atrakcyjny system wynagrodzeń

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres rekrutacja@ecorys.pl, w wiadomościach zatytułowanych „Consultant PPM”.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".