Staże

Poszukujemy praktykantów zainteresowanych pracą przy badaniach społeczno-ekonomicznych w dziale Policy & Research. Oferta płatnego stażu skierowana jest do studentów po pierwszym roku studiów, kontynuujących naukę.

Praktykant w dziale Policy & Research powinien być zmotywowany do wykonywania interesujących, choć niełatwych nieraz zadań, odnajdywać się w warunkach pracy zespołowej i posiadać dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Od osoby odbywającej staż oczekujemy również inicjatywy, chęci zgłaszania własnych pomysłów oraz rozwiązań dotyczących zleconych prac.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem płatnego stażu w naszej firmie prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cezary.golebiowski@ecorys.com.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, prosimy również o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.