Aktualności

Ecorys Polska is looking for a Senior Consultant in International Development Unit

For International Development Unit we are looking for a Senior Consultant (full time position based więcej

PL/ EN

Projekty międzynarodowe

Doradzamy administracjom i politykom w stworzeniu i wdrażaniu nowych polityk i instrumentów rozwojowych. Organizujemy kampanie społeczne i informacyjne. Pomagamy stworzyć i zrealizować systemy dotacji. Głównym celem działań prowadzonych przez nas jest promowanie najlepszych polskich i europejskich praktyk w dziedzinie rozwoju. Specjalizujemy się w działaniach dotyczących rozwoju e-biznesu, e-governance, ICT, edukacji, reformowania administracji publicznej oraz rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  E-business Competitiveness Improvement Programme (Chorwacja)

 2. 2

  Klient:

  Central Finance and Contracting Agency

 3. 3

  Cel:

  podniesienie konkurencyjności chorwackich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie wykorzystania rozwiązań typu e-biznes i e-commerce

 1. 4

  Efekty:

  • 111 przedstawicieli regionalnych Centrów Wsparcia Biznesu wzięło udział w szkoleniach

  • w 21 seminariach informacyjno-promocyjnych uczestniczyło łącznie 573 przedsiębiorców

  • rozdystrybuowano łącznie 2500 broszur na temat e-biznesu

  • 32 warsztaty na temat e-biznesu dla 639 osób zrealizowane przez Centra Wsparcia Biznesu

  • ponad 150 osób uczestniczyło w konferencji „E-biznes zmienia świat”

Nasze usługi:

 • Promowanie i wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju
  • Najlepsze polskie praktyki
  • Najlepsze praktyki europejskie
 • Realizacja projektów na zlecenie organizacji międzynarodowych
  • Pomoc techniczna
  • Zarządzanie grantami
  • Realizacja kampanii społecznych
 • Doradztwo dla państw rozwijających się
  • Wsparcie krajów kandydujących do UE
 • Nowe technologie/ICT
  • E-biznes
  • E-governance
  • E-commerce
 • Wsparcie reform i procesu transformacji
  • Reformy sektora edukacji
  • Reformy administracji publicznej
 • Rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich
  • Wspólna Polityka Rolna
  • Projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych
  • Rozwój obszarów szczególnie potrzebujących wsparcia