Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Szkolenia i edukacja

Przygotowujemy profesjonalne szkolenia i treningi - oparte na analizie potrzeb Klienta. Mamy w swojej ofercie szeroki katalog szkoleń. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:

 1. kompetencji wspomagających pracę specjalistów w różnych obszarach, między innymi: metodyki pracy z grupami, pracy z klientem indywidualnym, obsługi klienta, budowania marki, badań marketingowych, e-marketingu, zamówień publicznych, metod i narzędzi doradztwa kariery, coachingu, pracy z klientem odmiennym kulturowo;
 2. zarządzania projektami, między innymi: pozyskiwania i rozliczania funduszy UE i przygotowywania wniosków aplikacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektów, realizacji tzw. polityk horyzontalnych w projektowanych przedsięwzięciach (zasady równości szans, przeciwdziałania dyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju);
 3. kompetencji osobistych, między innymi: zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, konstruktywnego postępowania w sytuacji konfliktu, technik radzenia sobie ze stresem.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń marketingowych dla Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, miejskich convention bureaus, administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej) oraz organizacji i stowarzyszeń turystycznych

 2. 2

  Klient:

  Polska Organizacja Turystyczna

 3. 3

  Cel:

  promocja polskiej turystyki; nauka praktycznych umiejętności tworzenia podstaw strategii komunikacji, obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzy w zakresie: marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej

 1. 4

  Efekty:

  • 930 uczestników szkoleń z branży turystycznej

  • 16 województw – zasięg szkolenia

  • kompleksowy i elastyczny program szkoleń dobrany indywidualnie do potrzeb uczestników w poszczególnych województwach

Nasze usługi:

 • nowatorskie projekty edukacyjne
  • Innowacyjne projekty edukacyjne
  • Nowe metody kształcenia
  • Testowanie nowych metod nauczania
 • indywidualny program i metody szkoleniowe
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
  • Indywidualnie dobrany program
  • Adekwatne metody i narzędza
 • nowoczesne technologie w szkoleniach
  • Programy e-learning
  • M-learning
  • Filmy szkoleniowe
  • Filmy instruktażowe
 • dofinansowanie programów szkoleniowych
  • Wsparcie w pozyskaniu dofinansowań
 • media, fundusze UE, zamówienia publiczne
  • Szkolenia medialne
  • Fundusze unijne
  • Monitoring i ewaluacja
  • Zamówienia publiczne
 • doradztwo zawodowe
  • Informacja edukacyjno-zawodowa
  • Poradnictwo zawodowe
  • Doradztwo rynku pracy