Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Szkolenia i edukacja

Przygotowujemy profesjonalne szkolenia i treningi - oparte na analizie potrzeb Klienta. Mamy w swojej ofercie szeroki katalog szkoleń. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:

 1. kompetencji wspomagających pracę specjalistów w różnych obszarach, między innymi: metodyki pracy z grupami, pracy z klientem indywidualnym, obsługi klienta, budowania marki, badań marketingowych, e-marketingu, zamówień publicznych, metod i narzędzi doradztwa kariery, coachingu, pracy z klientem odmiennym kulturowo;
 2. zarządzania projektami, między innymi: pozyskiwania i rozliczania funduszy UE i przygotowywania wniosków aplikacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektów, realizacji tzw. polityk horyzontalnych w projektowanych przedsięwzięciach (zasady równości szans, przeciwdziałania dyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju);
 3. kompetencji osobistych, między innymi: zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, konstruktywnego postępowania w sytuacji konfliktu, technik radzenia sobie ze stresem.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń marketingowych dla Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, miejskich convention bureaus, administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej) oraz organizacji i stowarzyszeń turystycznych

 2. 2

  Klient:

  Polska Organizacja Turystyczna

 3. 3

  Cel:

  promocja polskiej turystyki; nauka praktycznych umiejętności tworzenia podstaw strategii komunikacji, obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzy w zakresie: marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej

 1. 4

  Efekty:

  • 930 uczestników szkoleń z branży turystycznej

  • 16 województw – zasięg szkolenia

  • kompleksowy i elastyczny program szkoleń dobrany indywidualnie do potrzeb uczestników w poszczególnych województwach

Nasze usługi:

 • nowatorskie projekty edukacyjne
  • Innowacyjne projekty edukacyjne
  • Nowe metody kształcenia
  • Testowanie nowych metod nauczania
 • indywidualny program i metody szkoleniowe
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
  • Indywidualnie dobrany program
  • Adekwatne metody i narzędza
 • nowoczesne technologie w szkoleniach
  • Programy e-learning
  • M-learning
  • Filmy szkoleniowe
  • Filmy instruktażowe
 • dofinansowanie programów szkoleniowych
  • Wsparcie w pozyskaniu dofinansowań
 • media, fundusze UE, zamówienia publiczne
  • Szkolenia medialne
  • Fundusze unijne
  • Monitoring i ewaluacja
  • Zamówienia publiczne
 • doradztwo zawodowe
  • Informacja edukacyjno-zawodowa
  • Poradnictwo zawodowe
  • Doradztwo rynku pracy