Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Zamówienia

2017-06-02

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU NR 2SZZ/349/2017

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Realizacja szkolenia zawodowego Opiekun osób starszych, wraz z certyfikacją VCC, dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2017-06-02

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU NR 1CO/349/2017

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przeprowadzenie coachingu grupowego dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2017-04-20

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na usługę cateringową w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim

ECORYS Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: zapewnienia cateringu (obiad + 2x przerwa kawowa) w trakcie realizacji szkoleń grupowych w każdym dniu szkolenia.

więcej

2017-04-20

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na realizację szkolenia zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim

ECORYS Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: Realizacja szkolenia zawodowego Grafik komputerowy, wraz z certyfikacją VCC, dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2016-11-29

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego rynku na usługę cateringową w Poznaniu

Niniejsze rozpoznanie cenowe rynku realizowane jest w ramach projektu Akcja Inkubacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie rynku ma na celu wycenę usługi: zapewnienia ciepłego dwudaniowego posiłku wraz z przerwą kawową podczas 2 warsztatów Kreacji, 2 warsztatów Inspiracji oraz wycenę przerwy kawowej podczas spotkania Burzomózgowego, organizowanych w Poznaniu.

więcej

2016-11-15

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego rynku na usługę cateringową w Sopocie

Niniejsze rozpoznanie cenowe rynku realizowane jest w ramach projektu Akcja Inkubacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie rynku ma na celu wycenę usługi: zapewnienia ciepłego dwudaniowego posiłku wraz z przerwą kawową podczas 2 warsztatów Kreacji, 2 warsztatów Inspiracji oraz wycenę przerwy kawowej podczas spotkania Burzomózgowego, organizowanych w Sopocie.

więcej

2016-02-18

Ponowne zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

2016-02-08

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

2015-09-22

Ponowne zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 

więcej

2015-08-20

Zaproszenie do składania ofert na organizację i promocję wydarzenia podsumowującego realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i promocję wydarzenia podsumowującego realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

więcej

2015-08-19

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej

2015-08-17

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim. 

więcej

2015-08-12

Zaproszenie do składania ofert na produkcję dwunastu filmów z realizacji wspólnych inicjatyw projektowych realizowanych przez beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert  na produkcję dwunastu filmów z realizacji wspólnych inicjatyw projektowych realizowanych przez beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

więcej

2015-05-27

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z 22 MAJA 2015

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-22

FORMULARZ OFERTOWY

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-07

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie 2 raportów z badań (Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego).

więcej

2015-04-27

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie 2 raportów z badań (Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego).

więcej

2015-04-21

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-04-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-03-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia szkoleń z zakresu savoir-vivre w turystyce dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowego treningu wizerunkowego dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-17

Ponowne zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenie 3 warsztatów w ramach Symulatora dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-16

Ponowne zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: szkolenia „Marketing i prowadzenie własnej firmy” dla 1 grupy uczniów Technikum Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3 w  Warszawie.

więcej

2015-02-24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-02-24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i akcesoriów.

więcej

2015-02-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 12/26494/2015

Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na: re-składzie, druku i dystrybucji pakietu podręczników składających się na model „Nawigator zdobywców przyszłości”.

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia 12 warsztatów w ramach Symulatora zawodów dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 .

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych szkoleń „Marketing i prowadzenie własnej firmy”  dla uczniów 4 średnich szkół zawodowych w Warszawie o profilu turystycznym .

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych szkoleń „Informatyka w turystyce” dla uczniów 4 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-02-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia szkolenia z zakresu savoir-vivre w turystyce dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-02-03

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Przeprowadzenia grupowych treningów wizerunkowych dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-01-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestniczek Projektu.

więcej

2014-12-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/29118/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę pakietów oprogramowania komputerowego dedykowanego branży turystycznej niezbędnego do realizacji projektu „Na turystycznym szlaku kariery”.

więcej

2014-12-19

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/29118/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do realizacji projektu „Na turystycznym szlaku kariery”. ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu POKL.09.02.00-14-008/14), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.

więcej

2014-12-09

Usługi edukacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/29118/2014

W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych z podstawowej pomocy medycznej w turystyce dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

 

więcej

2014-10-31

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego (indywidualnego i/lub grupowego) dla 48 uczestniczek Projektu

więcej

2014-10-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 11/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-10-27

Usługi edukacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/29118/2014
W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka angielskiego z zakresu turystyki dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2014-10-27

Zapytanie o wycenę nr 9/26494/2014

Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje udzielenia zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji eksperta – członka Grupy Eksperckiej przygotowującego produkt finalny (w odpowiednim zakresie) dla łącznie 6 osób.

więcej

2014-10-20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27667/2014

W związku z realizacją projektu PWP „Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy” (nr projektu POKL.06.01.01-18-165/13), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 79 uczestników ww. projektu.

więcej

2014-10-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo-edukacyjnej: opracowanie programów i prowadzenie kursów zawodowych w zakładach pracy mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego dla 43 wychowanków 3 domów dziecka, tj.: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy oraz zapewnienie przewozu ww. z danego domu dziecka do odpowiedniego pracodawcy.

więcej

2014-10-16

Usługi edukacyjno - szkoleniowe w dziedzinie doradztwa i rozwoju osobistego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29118/2014
W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2014-10-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego (indywidualnego i/lub grupowego) dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-10-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29348/2014

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29348/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.

więcej

2014-10-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29348/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi cateringowej niezbędnej do realizacji projektu.

więcej

2014-10-03

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi transportowej niezbędnej do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.
ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi transportowej niezbędnej do realizacji projektu.

więcej

2014-09-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27363/2014

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy zestawów komputerowych, rzutników multimedialnych, ekranu projekcyjnego z bezprzewodowym sterowaniem, tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem i nagłośnieniem, urządzenia wielofunkcyjnego, kamer cyfrowych oraz wizualizera na potrzeby Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka.

więcej

2014-09-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/27363/2014

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy oprogramowania: AUTOCAD, WINKALK, MIKROMAP, OPERAT na potrzeby Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka.

więcej

2014-09-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

UWAGA! – NASTĄPIŁA DRUGA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej oraz portalu internetowego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej

2014-09-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).


Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na materiałów niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-09-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-09-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-08-27

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

więcej

2014-08-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

więcej

2014-08-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę wyposażenia pracowni zajęć praktycznych badań laboratoryjnych niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

 

więcej

2014-08-21

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

 

więcej

2014-08-19

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1B/2B/27363/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ROZWOJU OSOBISTEGO I MODELARNI ZAWODU  zajęć  grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów oraz grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

więcej

2014-08-04

Zapytanie ofertowe nr 2/26740/2014

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekologii w ramach projektu " Świadomość ekologiczna w branży turystycznej". 

więcej

2014-07-30

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo - edukacyjnej: przeprowadzenie zajęć w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji dla 60 wychowanków domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

 

więcej

2014-07-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i psychofizycznych 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-07-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2A/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-07-16

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2014


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 10 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-07-16

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 2/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 10 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-07-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć „Life coaching” dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-26

Zaproszenie do składania ofert W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3A/27363/2014 Modelarnia Kompetencji Kluczowych

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI KOMPETENCJI KLUCZOWYCH grupowych  zajęć  podwyższających umiejętności zawodowe oraz wyrównujące deficyty wiedzy uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.
 

więcej

2014-06-26

Korekta do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego

Z uwagi na omyłkę w dokumentacji dotyczącej postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego" ulega zmianie treść ZASADY oraz  formularza ofertowego jednocześnie wydłużony zostaje do dnia 11.07.2014 termin składania ofert.

więcej

2014-06-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2A/27363/2014 Modelarnia Zawodu

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ZAWODU grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

 

więcej

2014-06-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i psychofizycznych 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/26671/2014 Pełnosprawni w pracy

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania graficznego, składu i druku publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-06-12

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 2/26671/2014 Pełnosprawni w pracy

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 12 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-06-11

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla grupy 3 opiekunów oraz 25 uczniów 5 średnich szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie

więcej

2014-06-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

W związku z realizacją projektu „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” (nr projektu: POKL.02.01.01-00-019/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECORYS Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekologii.

 

więcej

2014-05-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26671/2014 Pełnosprawni w pracy


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania graficznego, składu i druku publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-05-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/26671/2014 Pełnosprawni w pracy


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania zawartości merytorycznej publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania oferet w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNII ROZWOJU OSOBISTEGO grupowych zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania ofert postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27363/2014 Modelarnia Zawodu

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ZAWODU grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27363/2014 Modelarnia Kompetencji Kluczowych

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI KOMPETENCJI KLUCZOWYCH grupowych zajęć podwyższających umiejętności zawodowe oraz wyrównujące deficyty wiedzy uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5

więcej

2014-05-07

Wybór 2 członków Grupy Eksperckiej ds. Narzędzia

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia 2 członków Grupy Eksperckiej ds. Narzędzia

więcej

2014-05-05

aaa

2014-04-28

Wybór 4 członków Grupy Eksperckiej ds. Branż

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia 4 członków Grupy Eksperckiej ds. Branż.

więcej

2014-04-25

Usługi edukacyjno szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 15/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

więcej

2014-04-18

Wybór członka Grupy Eksperckiej - Ekspert ds. rozwoju aplikacji

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia członka Grupy Eksperckiej – Eksperta ds. rozwoju aplikacji.

więcej

2014-03-26

Dostawa pakietów oprogramowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 14/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: dostawy 4 zestawów oprogramowania komputerowego z dziedziny gastronomii i hotelarstwa do 4 szkół na terenie Warszawy.

więcej

2014-03-07

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo - edukacyjnej: przeprowadzenie zajęć w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji dla 60 wychowanków domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

więcej

2014-03-06

Usługi edukacyjno szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 13/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych „Estetyka kulinarna” i „Estetyka wnętrza” dla uczniów 5 warszawskich średnich szkół zawodowych.

więcej

2013-12-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami nr 8/26494/2013

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami w celu w celu wyłonienia Wykonawcy usługi ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach ww. projektu.

więcej

2013-12-11

Zaproszenie do składania ofert postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/26494/2013

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia Wykonawcy dostawy komputerów z oprogramowaniem, tablic multimedialnych z oprogramowaniem oraz konsoli do gier multimedialnych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym do domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

więcej

2013-12-04

Zaproszenie do składania ofert nr 1/24817/2013

Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Kuźnia przedsiębiorczości. Projekt szkoleniowo-doradczo-grantowy dla mieszkańców Mazowsza planujących założenie własnej działalności gospodarczej, numer umowy: POKL.06.02.00-14-102/09-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi – coaching biznesowy dla uczestników projektu.

więcej

2013-07-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami nr 4/25092/2013

W związku z realizacją projektu innowacyjnego PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami w celu wyłonienia wykonawców usługi ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ww. projekcie.

więcej