Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Zamówienia

2017-06-02

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU NR 2SZZ/349/2017

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Realizacja szkolenia zawodowego Opiekun osób starszych, wraz z certyfikacją VCC, dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2017-06-02

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU NR 1CO/349/2017

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przeprowadzenie coachingu grupowego dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2017-04-20

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na usługę cateringową w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim

ECORYS Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: zapewnienia cateringu (obiad + 2x przerwa kawowa) w trakcie realizacji szkoleń grupowych w każdym dniu szkolenia.

więcej

2017-04-20

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na realizację szkolenia zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim

ECORYS Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: Realizacja szkolenia zawodowego Grafik komputerowy, wraz z certyfikacją VCC, dla 1 grupy szkoleniowej.

więcej

2016-11-29

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego rynku na usługę cateringową w Poznaniu

Niniejsze rozpoznanie cenowe rynku realizowane jest w ramach projektu Akcja Inkubacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie rynku ma na celu wycenę usługi: zapewnienia ciepłego dwudaniowego posiłku wraz z przerwą kawową podczas 2 warsztatów Kreacji, 2 warsztatów Inspiracji oraz wycenę przerwy kawowej podczas spotkania Burzomózgowego, organizowanych w Poznaniu.

więcej

2016-11-15

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego rynku na usługę cateringową w Sopocie

Niniejsze rozpoznanie cenowe rynku realizowane jest w ramach projektu Akcja Inkubacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie rynku ma na celu wycenę usługi: zapewnienia ciepłego dwudaniowego posiłku wraz z przerwą kawową podczas 2 warsztatów Kreacji, 2 warsztatów Inspiracji oraz wycenę przerwy kawowej podczas spotkania Burzomózgowego, organizowanych w Sopocie.

więcej

2016-02-18

Ponowne zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

2016-02-08

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

2015-09-22

Ponowne zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 

więcej

2015-08-20

Zaproszenie do składania ofert na organizację i promocję wydarzenia podsumowującego realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i promocję wydarzenia podsumowującego realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

więcej

2015-08-19

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 12 spotkań sieciujących w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej

2015-08-17

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim. 

więcej

2015-08-12

Zaproszenie do składania ofert na produkcję dwunastu filmów z realizacji wspólnych inicjatyw projektowych realizowanych przez beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert  na produkcję dwunastu filmów z realizacji wspólnych inicjatyw projektowych realizowanych przez beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

więcej

2015-05-27

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z 22 MAJA 2015

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-22

FORMULARZ OFERTOWY

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2015

więcej

2015-05-07

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie 2 raportów z badań (Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego).

więcej

2015-04-27

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie 2 raportów z badań (Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego).

więcej

2015-04-21

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-04-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-03-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia szkoleń z zakresu savoir-vivre w turystyce dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowego treningu wizerunkowego dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-17

Ponowne zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8a/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenie 3 warsztatów w ramach Symulatora dla uczniów 3 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-03-16

Ponowne zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: szkolenia „Marketing i prowadzenie własnej firmy” dla 1 grupy uczniów Technikum Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3 w  Warszawie.

więcej

2015-02-24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z AutoCAD dla uczestników ww. projektu.

więcej

2015-02-24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i akcesoriów.

więcej

2015-02-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 12/26494/2015

Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na: re-składzie, druku i dystrybucji pakietu podręczników składających się na model „Nawigator zdobywców przyszłości”.

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia 12 warsztatów w ramach Symulatora zawodów dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 .

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych szkoleń „Marketing i prowadzenie własnej firmy”  dla uczniów 4 średnich szkół zawodowych w Warszawie o profilu turystycznym .

więcej

2015-02-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych szkoleń „Informatyka w turystyce” dla uczniów 4 średnich szkół zawodowych w Warszawie.

więcej

2015-02-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia szkolenia z zakresu savoir-vivre w turystyce dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-02-03

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6/29118/2015

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Przeprowadzenia grupowych treningów wizerunkowych dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2015-01-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestniczek Projektu.

więcej

2014-12-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/29118/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę pakietów oprogramowania komputerowego dedykowanego branży turystycznej niezbędnego do realizacji projektu „Na turystycznym szlaku kariery”.

więcej

2014-12-19

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/29118/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do realizacji projektu „Na turystycznym szlaku kariery”. ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu POKL.09.02.00-14-008/14), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.

więcej

2014-12-09

Usługi edukacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/29118/2014

W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych z podstawowej pomocy medycznej w turystyce dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

 

więcej

2014-10-31

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego (indywidualnego i/lub grupowego) dla 48 uczestniczek Projektu

więcej

2014-10-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 11/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-10-27

Usługi edukacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/29118/2014
W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka angielskiego z zakresu turystyki dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2014-10-27

Zapytanie o wycenę nr 9/26494/2014

Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje udzielenia zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji eksperta – członka Grupy Eksperckiej przygotowującego produkt finalny (w odpowiednim zakresie) dla łącznie 6 osób.

więcej

2014-10-20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27667/2014

W związku z realizacją projektu PWP „Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy” (nr projektu POKL.06.01.01-18-165/13), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 79 uczestników ww. projektu.

więcej

2014-10-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo-edukacyjnej: opracowanie programów i prowadzenie kursów zawodowych w zakładach pracy mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego dla 43 wychowanków 3 domów dziecka, tj.: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy oraz zapewnienie przewozu ww. z danego domu dziecka do odpowiedniego pracodawcy.

więcej

2014-10-16

Usługi edukacyjno - szkoleniowe w dziedzinie doradztwa i rozwoju osobistego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29118/2014
W związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-008/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o. o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów czterech warszawskich szkół o profilu turystycznym.

więcej

2014-10-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy” (nr projektu POKL.07.02.01-18-160/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego (indywidualnego i/lub grupowego) dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-10-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29348/2014

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 10/29348/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.

więcej

2014-10-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29348/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi cateringowej niezbędnej do realizacji projektu.

więcej

2014-10-03

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi transportowej niezbędnej do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.
ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi transportowej niezbędnej do realizacji projektu.

więcej

2014-09-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/27363/2014

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy zestawów komputerowych, rzutników multimedialnych, ekranu projekcyjnego z bezprzewodowym sterowaniem, tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem i nagłośnieniem, urządzenia wielofunkcyjnego, kamer cyfrowych oraz wizualizera na potrzeby Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka.

więcej

2014-09-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/27363/2014

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy oprogramowania: AUTOCAD, WINKALK, MIKROMAP, OPERAT na potrzeby Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka.

więcej

2014-09-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

UWAGA! – NASTĄPIŁA DRUGA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej oraz portalu internetowego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej

2014-09-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).


Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na materiałów niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-09-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-09-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6/29348/2014

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

więcej

2014-08-27

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

więcej

2014-08-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

więcej

2014-08-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę wyposażenia pracowni zajęć praktycznych badań laboratoryjnych niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

 

więcej

2014-08-21

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014

UWAGA! – NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”.

 

 

więcej

2014-08-19

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1B/2B/27363/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ROZWOJU OSOBISTEGO I MODELARNI ZAWODU  zajęć  grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów oraz grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

więcej

2014-08-04

Zapytanie ofertowe nr 2/26740/2014

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekologii w ramach projektu " Świadomość ekologiczna w branży turystycznej". 

więcej

2014-07-30

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI  „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo - edukacyjnej: przeprowadzenie zajęć w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji dla 60 wychowanków domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

 

więcej

2014-07-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i psychofizycznych 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-07-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2A/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-07-16

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2014


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 10 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-07-16

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 2/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 10 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-07-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć „Life coaching” dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-26

Zaproszenie do składania ofert W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3A/27363/2014 Modelarnia Kompetencji Kluczowych

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI KOMPETENCJI KLUCZOWYCH grupowych  zajęć  podwyższających umiejętności zawodowe oraz wyrównujące deficyty wiedzy uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.
 

więcej

2014-06-26

Korekta do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego

Z uwagi na omyłkę w dokumentacji dotyczącej postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego" ulega zmianie treść ZASADY oraz  formularza ofertowego jednocześnie wydłużony zostaje do dnia 11.07.2014 termin składania ofert.

więcej

2014-06-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2A/27363/2014 Modelarnia Zawodu

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ZAWODU grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka  wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

 

więcej

2014-06-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i psychofizycznych 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27326/2014

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP „Ważne sprawy mamy”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi : przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem dla 48 uczestniczek Projektu.

więcej

2014-06-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/26671/2014 Pełnosprawni w pracy

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania graficznego, składu i druku publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-06-12

Unieważnienie postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 2/26671/2014 Pełnosprawni w pracy

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postanawia unieważnić postępowanie zgodnie z punktem 12 zaproszenia do składania ofert.

więcej

2014-06-11

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla grupy 3 opiekunów oraz 25 uczniów 5 średnich szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie

więcej

2014-06-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

W związku z realizacją projektu „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” (nr projektu: POKL.02.01.01-00-019/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECORYS Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekologii.

 

więcej

2014-05-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26671/2014 Pełnosprawni w pracy


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania graficznego, składu i druku publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-05-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/26671/2014 Pełnosprawni w pracy


ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Pełnosprawni w Pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”, współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi opracowania zawartości merytorycznej publikacji podsumowującej projekt.

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania oferet w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNII ROZWOJU OSOBISTEGO grupowych zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania ofert postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27363/2014 Modelarnia Zawodu

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI ZAWODU grupowych zajęć podwyższające poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów dla uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5.

więcej

2014-05-23

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27363/2014 Modelarnia Kompetencji Kluczowych

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy” (nr projektu: POKL.09.02.00-14-097/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia w ramach tzw. MODELARNI KOMPETENCJI KLUCZOWYCH grupowych zajęć podwyższających umiejętności zawodowe oraz wyrównujące deficyty wiedzy uczniów Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5

więcej

2014-05-07

Wybór 2 członków Grupy Eksperckiej ds. Narzędzia

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia 2 członków Grupy Eksperckiej ds. Narzędzia

więcej

2014-05-05

aaa

2014-04-28

Wybór 4 członków Grupy Eksperckiej ds. Branż

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia 4 członków Grupy Eksperckiej ds. Branż.

więcej

2014-04-25

Usługi edukacyjno szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 15/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

więcej

2014-04-18

Wybór członka Grupy Eksperckiej - Ekspert ds. rozwoju aplikacji

W związku z realizacją projektu PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia członka Grupy Eksperckiej – Eksperta ds. rozwoju aplikacji.

więcej

2014-03-26

Dostawa pakietów oprogramowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 14/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: dostawy 4 zestawów oprogramowania komputerowego z dziedziny gastronomii i hotelarstwa do 4 szkół na terenie Warszawy.

więcej

2014-03-07

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/26494/2014

ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI „Nawigator zdobywców przyszłości” (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowo - edukacyjnej: przeprowadzenie zajęć w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji dla 60 wychowanków domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

więcej

2014-03-06

Usługi edukacyjno szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 13/25729/2014 W związku z realizacją projektu PWP „Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii” (nr projektu POKL.09.02.00-14-005/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenia grupowych zajęć pozalekcyjnych „Estetyka kulinarna” i „Estetyka wnętrza” dla uczniów 5 warszawskich średnich szkół zawodowych.

więcej

2013-12-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami nr 8/26494/2013

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami w celu w celu wyłonienia Wykonawcy usługi ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach ww. projektu.

więcej

2013-12-11

Zaproszenie do składania ofert postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 7/26494/2013

ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia Wykonawcy dostawy komputerów z oprogramowaniem, tablic multimedialnych z oprogramowaniem oraz konsoli do gier multimedialnych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym do domów dziecka: Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, Dom Dziecka w Skopaniu, Dom Dziecka w Wolicy.

więcej

2013-12-04

Zaproszenie do składania ofert nr 1/24817/2013

Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Kuźnia przedsiębiorczości. Projekt szkoleniowo-doradczo-grantowy dla mieszkańców Mazowsza planujących założenie własnej działalności gospodarczej, numer umowy: POKL.06.02.00-14-102/09-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia wykonawcy usługi – coaching biznesowy dla uczestników projektu.

więcej

2013-07-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami nr 4/25092/2013

W związku z realizacją projektu innowacyjnego PI "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej" (nr projektu POKL.06.02.00-06-186/11), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi postępowanie zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami w celu wyłonienia wykonawców usługi ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ww. projekcie.

więcej