październik 2017

2017-10-27
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego przez firmę Ecorys Polska cenowego rozpoznania rynku na catering, publikujemy stosowne zapytanie wraz z formularzem wyceny oferty. Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do 2 listopada 2017 r. do godziny 15:00  do siedziby Zamawiającego tj...