Wycena dla projektu „Akcja Inkubacja" - Katowice

2017-11-06

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do prowadzonego przez firmę Ecorys Polska cenowego rozpoznania rynku na catering, publikujemy stosowne zapytanie wraz z formularzem wyceny oferty.

Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do 10 listopada 2017 r. do godziny 17:00  do siedziby Zamawiającego tj.:

  • Ecorys Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa, z dopiskiem: Wycena dla projektu „Akcja Inkubacja”

lub przesłać w drogą elektroniczną na e-mail: biuro@akcjainkubacja.pl, wpisując w temacie wiadomości: Wycena dla projektu „Akcja Inkubacja”.

Attached files: