Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Zarządzanie projektami UE i grantami

Kompleksowo obsługujemy projekty UE – od opracowania aplikacji, budowania partnerstwa, poprzez realizację projektu, jego rozliczenie i ewaluację. Specjalizujemy się w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej z priorytetów POKL i POIG. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grantami, opracowywaniu strategii i procedur wdrażania schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w realizacji oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektów regrantingowych oraz w rozliczaniu dofinansowanych projektów, ich kontroli i monitoringu.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 2. 2

  Klient:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 3. 3

  Cel:

  wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez dystrybucję środków na realizację projektów obywatelskich organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych

 1. 4

  Efekty:

  • 28 milionów franków szwajcarskich – łączna kwota środków przeznaczonych na regranting

  • 8 naborów wniosków o dofinansowanie w latach 2011-2013

  • 27 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 695 osób

  • 2 688 złożonych wniosków o dofinansowanie

  • 337 dofinansowanych projektów organizacji pozarządowych i 21 dofinansowanych projektów instytucji samorządowych

Nasze usługi:

 • aplikowanie o fundusze UE
  • Przygotowywanie aplikacji
  • Wniosków o płatność
  • Pisanie projektów
 • zarządzanie projektami
  • Administracja
  • Promocja
  • Sprawozdawczość
  • Monitoring i ewaluacja
  • Zarządzanie ryzykiem
 • obsługa grantów
  • Strategie grantów
  • Procedury wdrażania
  • Schematy grantowe
 • przygotowanie kadr
  • Zarządzających projektem
  • Rozliczających projekt
  • Promocyjnych
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków
  • Ocena formalna
  • Ocena merytoryczna
  • Organizacja naborów i komunikacja
 • kontrola oraz audyt projektów i beneficjentów
  • Przeprowadzanie kontroli
  • Ewaluacje
  • Audyty projektów
  • Kontrole u Beneficjentów