Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Zarządzanie projektami UE i grantami

Kompleksowo obsługujemy projekty UE – od opracowania aplikacji, budowania partnerstwa, poprzez realizację projektu, jego rozliczenie i ewaluację. Specjalizujemy się w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej z priorytetów POKL i POIG. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grantami, opracowywaniu strategii i procedur wdrażania schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w realizacji oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektów regrantingowych oraz w rozliczaniu dofinansowanych projektów, ich kontroli i monitoringu.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 2. 2

  Klient:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 3. 3

  Cel:

  wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez dystrybucję środków na realizację projektów obywatelskich organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych

 1. 4

  Efekty:

  • 28 milionów franków szwajcarskich – łączna kwota środków przeznaczonych na regranting

  • 8 naborów wniosków o dofinansowanie w latach 2011-2013

  • 27 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 695 osób

  • 2 688 złożonych wniosków o dofinansowanie

  • 337 dofinansowanych projektów organizacji pozarządowych i 21 dofinansowanych projektów instytucji samorządowych

Nasze usługi:

 • aplikowanie o fundusze UE
  • Przygotowywanie aplikacji
  • Wniosków o płatność
  • Pisanie projektów
 • zarządzanie projektami
  • Administracja
  • Promocja
  • Sprawozdawczość
  • Monitoring i ewaluacja
  • Zarządzanie ryzykiem
 • obsługa grantów
  • Strategie grantów
  • Procedury wdrażania
  • Schematy grantowe
 • przygotowanie kadr
  • Zarządzających projektem
  • Rozliczających projekt
  • Promocyjnych
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków
  • Ocena formalna
  • Ocena merytoryczna
  • Organizacja naborów i komunikacja
 • kontrola oraz audyt projektów i beneficjentów
  • Przeprowadzanie kontroli
  • Ewaluacje
  • Audyty projektów
  • Kontrole u Beneficjentów